Sök

Kyrkinfo

Kyrkinfo

KyrkInfo Gravbok är ett komplett gravprogram med både gravbok och kyrkogårdskarta. Programmet finns i två versioner, en version med gravbok och skötslar samt en version som även hanterar kyrkogårdskartan. Gravboken utgör den centrala delen i programmet. Här sköts allt vad gäller gravar, gravsatta, innehavare, skötslar och fakturering. Kartan anpassas efter egna önskemål. Den kan innehålla förutom gravar även ledningar, träd, ytor, murar mm. Det går att koppla valfri bild till vad som helst på kartan, t ex kan man visa interiörer av byggnader direkt i kartan. Som bakgrund kan befintlig karta användas eller ett ortofoto.

Gravbilder kopplas enkelt till gravplatserna. Det går att spara flera bilder per gravplats vilket innebär att tidigare upplåtelser kan visas på bild. Faktureringen visar tydligt vad som skall faktureras och vad som redan har fakturerats. Reskontran håller reda på betalningarna. Även fonder och avräkningskonton sköts härifrån. KyrkInfo är integrerat med de vanligaste bokföringsprogrammen.

Pris exkl. moms: 9 995 kr

(pris inkl. moms 9 995 kr)

Antal:

<< Tillbaka