Sök

Webbutveckling

Kontakt
Ola Stålebrink 0381-131 17 ola@avia.se

Webbutveckling
Vi utvecklar webbplatser som kommunicerar ut Ert företags eller organisationsbudskap både externt och internt. Vi tar fram en lösning som Ni själva enkelt kan uppdatera eller integrera med Ert affärssystem.

Intranät
Vi bygger också kundanpassade intratnätlösningar som kan innehålla följande exempel på funktioner:

  • bokning av resurser som bilar, konferenslokaler eller annan utrustning
  • vikariebokning inom omsorg, skola m m
  • debiteringsunderlag för utförda tjänster
  • dokumenthantering för kvalitetssystem
  • arbetsinstruktioner för en avdelning
  • avvikelserapportering
  • förbättringsförslag
  • rekryteringsverktyg

Kontakta oss för samtal om vad just du behöver idag och i framtiden, vi står gärna till Er tjänst!