Sök

FAQ FA

Nedan följer ett antal vanliga frågor och svar angående FA.

Telefontider

Måndag-Fredag 08.00-11.30

Telefon

070-5454030

E-post

ola@avia.se

Support

Tisdagar och torsdagar 08.00-11.30

Har Ni övriga frågor eller synpunkter på progammet så är Ni välkomna att höra av Er till oss via e-post, fax eller telefon.

Allmänt

Om något fel uppstår i programmet så gör följande innan Ni kontaktar oss.

Reparation av databasen

Markera er förening och håll nere ctrl och bokstaven R samtidigt, en ruta kommer upp där det står databasen är reparerad bekräfta med OK.

Komprimering av databasen

Markera er förening och håll nere ctrl och bokstaven K samtidigt, en ruta kommer upp där det står databasen är komprimerad bekräfta med OK. Dubbelklicka sedan när ni ska öppna er förening.

Vid tom sida vid utskrift av medlemsavgift postgiro. Radera texten i brevet och bekräfta med OK och skriv sedan in en ny kortare text.

Buggfix för balansräkning

Ladda ner buggfix