Sök

Utveckling Excel

Excelkonsulttjänster

Vi hjälper dig att bygga metodisk uppbyggda och säkra Excellösningar. Vi är Excelspecialiter och kan bygga allt från små enkla lösningar till modeller kopplade mot era affärssystem. Vi använder oss av i så stor utsträckning Excels inbyggda funktioner men använder oss självklart av VBA-kod då detta krävs.

Vi kan hjälpa er med både nyutveckling och förvaltning av befintliga system.

I de fall då Excel inte räcker till använder i Access som är en fullvärdig databaslösning.

Vi kan också hjälpa dig och ditt företag i att utbilda er i programmet så att kalkyler byggs på rätt sätt för att minska risken för systematiska fel.