Sök

Om FöreningsAdministratören

Programmet som gör det lättare att sköta din förening.

Med föreningsadministratören får du ett effektivt redskap för att sköta både bokförning och medlemshantering i din förening. Medlemsregistret kan du enkelt underhålla och du kan t.ex. skriva ut pg- och bg-blanketter för årsavgift och mycket mer. Du kan också skapa grupper för olika behov och självklart kan du skriva ut rapporter som adressetiketter, telefonlistor, grupplistor m.m.

Bokföringsdelen är särskilt anpassad för föreningar. Här finns alla funktioner en förening behöver och du kan ta ut rapporter som resultat, budget, balansräkning, huvudbok, verifikationslista och mycket mer.

I programmet kan du lägga upp flera föreningar vilket är smidigt om du är engagerad i mer än en förening.

Enkel medlemshantering
Obegränsat antal medlemmar | Sökfunktioner | Avgiftsfunktioner | Medlemskategorier | Grupper | Adressetiketter | Personnummer | Närvarolistor | Medlemsmatrikel

-------------------------------------------------------------------------------------

Ekonomi
Bokföring | Budget | Resultatenheter | Valfritt namn på konto | Fakturering | Artikelregister | Kundregister | Kundreskontra

-------------------------------------------------------------------------------------

Smarta funktioner
Obegränsat antal föreningar | Säkerhetskopiering | Övningsförening | Utskrift till skrivare, bildskärm, datafil och PDF | Möjlighet att installera egendesignade rapporter - m.m.

OBS: Programmet är anpassat endast för PC.

Gå till sidan för beställning >>

Att bokföra i Föreningsadministratören är så enkelt att en traditionell kassabok framstår som krånglig.

 • Anpassad för alla sorters föreningar
 • Mycket lättarbetad
 • Utskrift av pg- och bg-blanketter
 • Komplett bokföring
 • Budget
 • Resultatenheter
 • EU-Bas anpassad kontoplan
 • Nyckelhantering
 • Import- och exportfunktion av medlemmar
 • Utskrift av medlemskort
 • Fakturering
 • Hantering av e-postlistor
 • Närvarolista
 • Medlemsmatrikel

Skärmbild från FöreningsAdministratören