Sök

Systemutveckling

Vi utvecklar kundanpassade system för våra kunder med hjälp av Access, Delphi, Visual Basic eller annat lämpligt utvecklingsverktyg.

Exempel på produkter/system vi har utvecklat är:

  • iPhone/iPad/Android/Kindle/Nook appar
  • MPS-system till ett flertal olika typer av industrier
  • Föreningsadministrationsprogram (FA)
  • Kassaprogram (MYNTA)
  • Schemaläggningsprogram
  • Tidsredovisningsprogram
  • Tangentbordsträning
  • Utbildningsprogramvaror åt Liber Ekonomi

Vi har även utvecklat ett stort antal kundspecifika program inom de inriktningar som adminstrativa tjänster såsom schema, distributionlistor, patientadminstration m m.

Vi bygger skräddarsydda MPS-system åt industrin. Vår filosofi är att kunden använder sig av ett standardekonomisystem som sedan kopplas mot en skräddasydd lösning för produktionsdelen. Produktionsdelen är den del där man kan vinna konkurrensfördelar och i den del som man skall vara unik.

Våra kunder finns inom alla branscher med allt från reklambyråer till sågverk.

Kontakta Ola Stålebrink så berättar han mer om möjligheterna med egna system.