Sök

WinKonto

Nu finns nya versionen av WinKonto tillgänglig för din smartphone/surfplatta. Den passar till i stort sett samtliga läroböcker på marknaden.
 
Uppgifterna genereras med hjälp av slumptal, vilket ger ett oändligt antal uppgifter att lösa. Du kan själv välja vilka typer av konteringar du vill träna på och lägga till nya moment efter hand. Eleven får omedelbart reda på om uppgiften lösts korrekt. Vid felaktigt löst uppgift presenteras rätt lösning direkt som återkoppling, vilket gör att felinlärning undviks.
 
Du kan välja att träna på följande områden:
- Finansiella händelser, försäljning och inköp
- Moms vid export och import
- Kontant- och kreditförsäljning
- Kreditfaktura
- Lämnade rabatter och dröjsmålsränta
- Kursdifferenser och kundförluster
- Kontant- och kreditförluster
- Inventarier, byggnader och övriga inköp
- Erhållna rabatter och kursdifferenser
- Löner, personalskatter och arbetsgivaravgifter
- Kostnadsersättning, personalkostnader, lön till ägare
- Rättelser
- Lagerjusteringar och avskrivning
- Övriga periodiseringar
 
Läs mer på AppStore
 
Läs mer på Google Play